Dr. Csécsy Andrea

Dr. Csécsy Andrea

egyetemi docens

ÁJK A/118. szoba
52/512-700/77007
drcsecsyandrea@gmail.com
Kutatási területek: Polgári jog – szerződésszegés
Research Interests: Civil law – Breach of contract


Fogadóóra: Kedd : 
Office hours:

Oktatott tárgyak: Polgári jog
Courses: Civil law


pdfÖnéletrajz

pdf CV - English

Publikációk

Kiemelt publikációk/Selected publications:

  • Csécsy Andrea: Felelősség a szerződésszegéssel okozott károkért; Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért; Felelősség az épületkárokért in: Csécsy Andrea-Kiss Tibor-Varga Nelli: Kártérítési jog- a kontraktuális és deliktuális kárfelelősségi rendszer a 2013. évi. V. törvény alapján, Menedzser Praxis, Budapest, 2015. 11-30., 89-105., 152-159.
  • Csécsy Andrea: A szerződés teljesítése; A szerződésszegés. In: Osztovits András (szerk.), A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja III. kötet. 1334 p. Budapest, OPTEN Informatikai Kft., 2014. 313-447.
  • Csécsy Andrea: Szavatosság az adásvételi szerződések körében. In: Erik Stenpien (szerk.): Kúpna Zmluva – História a Súcasnost I.. Konferencia helye, ideje: Kosice; Uzhgorod, Szlovákia, 2013.09.27 Kosice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013. 51-64. (ISBN: 978-80-8152-053-2, 978-80-8152-054-9 (e-publ))
  • Csécsy Andrea: Szerződésszegés. In: Osztovits András (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata. 1256, Budapest: OPTEN Informatikai Kft., 2011. 1065-1136. 1. kötet. (ISBN: 978 615 5122 01 9)
  • Csécsy Andrea: A veszélyes üzemi felelősség, Épületkárok. In: Fézer Tamás (szakmai szerk.); Szerzőtársak: Fézer Tamás – Havasi Péter – Csécsy Andrea – Varga Nelli – Tóth Endre Tamás: A kártérítési jog magyarázata – Kiegészítés az Ügyvéd Jogtárhoz, IV.1. és IV.9. fejezet, CompLex, Budapest, 2011.
  • Csécsy Andrea: A szerződések hibás teljesítése, szavatosság, jótállás, minőségi kifogások intézése, Szikora Veronika (szerk.): Magyar fogyasztóvédelmi magánjog európai kitekintéssel, FOME, Debrecen (ISBN 978 615 5025 00 6) 71-97., 2010.
  • Csécsy Andrea: Előreláthatósági klauzula a szerződések jogában, Debreceni Jogi Műhely 2009. évi (6. évf.) 1. szám.
  • Csécsy Andrea: Breach of Contract in German Private Law, Zakonodavsztvo Ukraini. Problemi ta perszpektivi rozvitku, Kijev (ISBN: 978-966-301-172-1) 8-11., 2009.
  • Csécsy Andrea: A szerződésszegés szabályozása az Európai Szerződési Jogi Alapelvekben, Gazdaság és Jog, 2004. 7-8. szám 35-42.
  • Csécsy Andrea: Fogyasztóvédelmi jellegű módosulások szavatossági jogunkban, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Deák Ferenc Doktori Iskola, Doktoranduszok Fóruma Novotni Alapítvány Miskolc 81-87., 2003.